THERMOWOOD

Stora Enso ThermoWood® je produkt vyráběný speciálním patentovaným procesem tepelné úpravy dřeva. Tepelná úprava jehličnatého dřeva má trvalý efekt na fyzikální a mechanické vlastnosti materiálu. Tento proces vytváří zcela nový materiál s vlastnostmi srovnatelnými s tvrdými a vysoce odolnými dřevinami. ThermoWood® je vyráběn v současné době ve dvou variantách: Thermo-S a Thermo-D.

Základní vlastnosti Thermo-S a Thermo-D

  Thermo-S Thermo-D
Tepelná úprava 190 °C ± 2 °C 212 °C ± 2 °C
Vylepšení odolnosti + ++
Vylepšení rozměrové stálosti + ++
Pevnost v ohybu +/- -
Barva (ztmavnutí) + ++

 
Vysoká trvanlivost a odolnost

Výsledekem procesu výroby ThermoWoodu je produkt s významně zvýšenou trvanlivostí a odolností proti hnilobě a proti napadení dřevokaznými houbami. V závislosti na požadované odolnosti jsou k výrobě ThermoWoodu použity různé výrobní procesy. Odolnost ThermoWoodu může být zvyšována až na úroveň odolnosti dřevin jako například červený cedr nebo jiné tvrdé dřeviny.

Velmi odolné

teak, iroko, balau

Odolné

cedr červený, merbau, dub evropský, Thermo-D

Průměrně odolné

modřín sibiřský, douglaska tisolistá, mahagon, Thermo-S

Podprůměrně odolné

borovice, borovice jižní, smrk evropský

Neodolné

olše, jasan, bříza

ThermoWood  ThermoWood

Rozměrová stabilita

Proces výroby ThermoWoodu vytváří produkt s excelentní rozměrovou stabilitou. Snížením vlhkosti materiálu o více než 50% je maximálně zredukováno bobtnání a sesychání materiálu. Navíc jsou maximálně zredukované známé problémy dřeva jako vydutí, kroucení, zkřivení a jiné deformace.

Výjimečný vzhled

V průběhu výrobního procesu ThermoWood získává hřejivou a atraktivní hnědou barvu. Tato barva je shodná a konzistentní po celé ploše a v řezu každého kusu ThermoWoodu. Barva tmavne v závislosti na použitém výrobním procesu, čím vyšší je teplota, tím je barva tmavší. Jako u všech přírodních materiálů rovněž u ThermoWoodu jeho barva časem bledne působením ultrafialového záření slunce. K zachování původní barvy se doporučuje použít nátěr proti ultrafialovému záření.

Ekologický produkt

Proces výroby ThermoWoodu je založen na využití energie páry a tepla, do materiálu nejsou aplikovány žádné chemické látky nebo činidla. Bylo prokázáno testy, že během výroby ThermoWoodu nevznikají žádné škodlivé emise. Jakékoli zbytky ThermoWoodu mohou být spáleny nebo likvidovány jako běžný odpad. Surovina použitá na výrobu ThermoWoodu je dodávána z obnovitelných zdrojů certifikovaných systémem PEFC. Použitá energie a pára je dodávána z elektrárny našeho závodu na výrobu celulózy a papíru ve městě Kotka ve Finsku.

Proces tepelné úpravy dřeva je souvislým procesem bez přestávek a skládá se z pěti hlavních kroků:

  • automatické třídění materiálu
  • počáteční sušení surového dřeva (fáze 1)
  • intenzivní tepelná úprava dřeva při teplotě 190°C (Thermo-S ) - 212°C (Thermo-D) v čase 2-4 hodin (fáze 2)
  • zchlazení dřeva, dřevo získa finálni vlhkost 4-8% (fáze 3)
  • kapování, další zpracováni, třídění kvality, paketování a balení

Thermowood   Thermowood

Certifikace kvality

Výroba produktu ThermoWood je realizována v našem výrobním závodě ve městě Kotka v jižním Finsku. Tento závod je řízen přísnými pravidly systému kvality. Systém kvality pro výrobu ThermoWoodu byl vytvořen ve spolupráci s finskou Asociaci výrobců ThermoWoodu a stanovuje průmyslový standard pro tento produkt. Stora Enso Timber je vedoucí společností na trhu vysoce kvalitních produktů z ThermoWoodu.

Certifikace ISO 9001 a 14001

Závod v Kotce má zavedeny systémy kvality ISO 9001 a 14001 a každoročně je auditován externími auditory. Více informací o certifikaci naleznete na stránkách ISO certifikace anebo na stránkách o životním prostředí.

Certifikace PEFC

Materiál pro výrobu ThermoWoodu na závodě v Kotce je zajišťován z obnovitelných zdrojů, spotřebitelský řetězec lesnických produktů je certifikován PEFC certifikátem (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes). Více informací o certifikaci naleznete na stránkách PEFC certifikace anebo na stránkách o životním prostředí.

Certifikát KOMO®

Závodu Stora Enso Timber v Kotce byl před nedávnem udělen nizozemský Komo certifikát pro produkt ThermoWood.

Zušlechtěné dřevo s univerzálním využitím

Stora Enso ThermoWood® může být použit na různé účely: buď v exteriéru (Thermo-D), kde je požadováná vysoká odolnost a stabilita, anebo v interiéru (Thermo-S), kde je důležitý vzhled a stabilita materiálu.

ThermoDeck

ThermoDeck je standardní sortiment drážkovaných podlahových prken z ThermoWoodu. Tento materiál je perfektním řešením k doplnění vzhledu a k příjemnému užití vaši zahrady nebo terasy. Stora Enso ThermoDeck je materiál s mimořádnou odolností a rozměrovou stabilitou.

ThermoClad

ThermoClad je výborný materiál použitelný v exteriéru k opláštění budov. Vysoká úroveň odolnosti a rozměrové stálosti zajišťuje, že v tomto materiálu probíhají minimální rozměrové změny po připevnění na nosnou konstrukci. Díky redukcí těchto pohybů získává případná povrchová úprava mnohem delší životnost. V průběhu výrobního procesu je odstraněna pryskyřice ze dřeva a tím jsou odstraněny problémy s jejím unikaním ze suků a smolníků.

ThermoSauna

ThermoSauna je výrobek vhodný jako materiál pro Vaši saunu. Díky redukované tepelné vodivosti se ThermoSauna nenahřívá při růstu teploty v sauně tak intenzivně a tím vám umožní více si užít komfort a relaxaci.

Ostatní využití

Stora Enso ThermoWood® může být použit na mnoha jiných místech jako jsou okna, dveře, zahrada, konstrukce, sruby, garáže, protihlukové bariéry a kromě toho také u různých větších projektů.

grafický prvek