DŘEVO JE CESTA

DŘEVO JE CESTA

... k rovnováze na Zemi!     

 

 

        logo.png
 
 
 

Vážíme si odbornosti lesníků, kteří se o české lesy starají trvale udržitelným způsobem. Právě díky jejich péči se plocha lesů a zásoba dřeva v našich lesích neustále zvětšuje. Právě díky ní máme pro naši činnost k dispozici domácí obnovitelnou surovinu - dřevo. Jeho využíváním chráníme neobnovitelné zdroje surovin pro další generace a navíc pozitivně ovlivňujeme naši společnost, ekonomicku a životní prostředí.

 

Je pro nás důležité, aby česká veřejnost chápala tyto souvislosti a byla si vědoma pozitivních dopadů využívání dřeva v každodenním životě.
Proto se stáváme členy komunity nositelů značky ''Dřevo je cesta''.

Chceme spolu s Nadací dřevo pro život šířit informace zejména o tom, že dřevo je cesta, jak:

  • chránit neobnovitelné zdroje surovin
  • zachovat trvale udržitelné hospodaření v českých lesích i pro další generace
  • uvádět do rovnováhy všechny tři pilíře trvale urdžitelného rozvoje : ekonomický, sociální a enviromentální

 

Víme a šíříme informace také o tom, že:

  • produkce dřeva jako obnovitelné suoerviny je jednou z mnoha prospěšných funkcí českých lesů
  • v lesích České republiky se hospodaří trvale udržitelným způsobem
  • plocha lesů a zásoba dřeva v lesích ČR se neustále zvětšuje
  • využíváním dřeva chráníme životní prostředí
  • podpora vzdělávání nových generací lesníků a zpracovatelů dřeva je podmínkou pro trvale udržitelné hospodaření v českých lesích i v budoucnosti

 

Za každý dům vrátíme 10 stromů přírodě

Ekologické aspekty výroby masivních dřevěných panelů DEKPANEL     

DEKPANEL je vyráběn ze dřeva, které pochází převážně z českých lesů. Výroba panelů je koncipována s ohledem na maximalizaci využítí vstupní surovin  a minimalizaci odpadu. Při výrobě není používáno žádné lepidlo ani jiné chemické přípravky. Výhodou oproti konkurenčním systémům je fakt, že panely si nevyrábíme předem a následně neopracováváme, ale na CNC portálu jsou vyskládávána přesně podle zadání, což šetří materiál a následně snižuje i cenu celého panelu.

Na výrobu průměrného domu z DEKPANELu spotřebujeme dřevo z 10 stromů.  Společnost DEKWOOD od roku 2016 nechá vysadit právě tolik stromů za každý zrealizovaný dům z DEKPANELU v rámci obnovitelnosti přírodních zdrojů.