BSH

Lepené lamelové dřevo (BSH)

 
 
 

Lepené lamelové dřevo (BSH) ze sortimentu divize DEKWOOD splňuje nejnáročnější požadavky pro použití v moderních dřevěných stavbách s vysokými nároky na únosnost a estetiku. 

Všeobecné informace 

Lepené lamelové dřevo se vyrábí vzájemným bočním lepením lamel o tloušťce 40 mm. Jednotlivé lamely jsou délkově nastavovány zubovitým spojem a před bočním lepením jsou vysušeny na vlhkost 12 %. Tímto způsobem lze vyrábět nosníky o rozměrech:

Nabízené rozměry lepeného lamelového dřeva BSH
  šířka výška
minimálně 60 mm * 80 mm **
maximálně 240 mm 2 000 mm
nárůst po 20 mm 40 mm

*   min. šířka 60 a 80 mm je vždy dodávána v sudém počtu kusů
** min. výška 80 mm bude dodáno jako DUO hranol, u BSH je min. výška 100 mm ( fakturačně 120 mm)


Podle účelu použití se rozlišují dva stupně kvality povrchu lepeného lamelového dřeva:

  • pohledová kvalita - BSH Si *
  • průmyslová kvalita - BSH NSi*

    * důležité info, viz úprava povrchu!

Základní vlastnosti

Lepené lamelové dřevo BSH je vytvořeno ze čtyř nebo více navzájem plošně slepených lamel z masivního dřeva. Tloušťka jednotlivých lamel je 40 mm a maximální šířka lamel je 200 mm. Lepená spára nemá negativní vliv na mechanické vlastnosti dřeva, prvek z lepeného lamelového dřeva se tedy posuzuje jako celistvý profil.

Tvarová stálost

Aby se minimalizovaly deformace dřeva vlivem sesychání nebo bobtnání byla pro jednotlivé lamely před slepením stanovena maximální hranice hmotnostní vlhkosti 12 %. Tato hodnota se dosahuje technickým sušením lamel v počítačově řízených sušárnách a je trvale sledována v průběhu výroby.

Úprava povrchu

Všechny prvky z lepeného lamelového dřeva jsou čtyřstranně hoblovány a mají sražené hrany. Dle výrobce je nezbytně nutné před nátěrem pohledové i nepohledové prvky přebrousit, tím se odstraní provozní nečistoty a lehké oděrky, které mohli vzniknout při přepravě a montáži.

Použitá lepidla

Na vzájemné lepení jenotlivých lamel se používají zdravotně nezávadná melaminová lepidla.

Možnosti použití

Prvky z lepeného lamelového dřeva jsou určeny pro staticky namáhané dřevěné konstrukce jako jsou střešní vazníky, stropní trámy, průvlaky, nosníky, sloupy a podobně. Přednosti lepeného lamelového dřeva využijeme především u konstrukcí se zvýšenými estetickými požadavky.


Mechanické vlastnosti

Třída jakosti   BS11 BS14
Třída pevnosti dle ČSN EN 1194: 1999   GL24 GL28
Charakteristické hodnoty pevností v N/mm2
Ohyb fm,k 24 28
Tah rovnoběžně s vlákny ft,0,k 16,5 19,5
Tah kolmo k vláknům ft,90,k 0,4 0,45
Tlak rovnoběžně s vlákny fc,0,k 24 26,5
Tlak kolmo k vláknům fc,90,k 2,7 3
Smyk fv,k 2,7 3,2
 
Charakteristické hodnoty tuhostí v kN/mm2
Průměrná hodnota modulu pružnosti rovnoběžně s vlákny E0,mean 11,6 12,6
5% kvantil modulu pružnosti kolmo k vláknům E0,05 9,4 10,2
Průměrná hodnota modulu pružnosti kolmo k vláknům E90,mean 0,39 0,42
Průměrná hodnota modulu pružnosti ve smyku Gmean 0,72 0,78
 
Hustota v kg/m3
Hustota rk 380 410