DEKPANEL

MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY

 

                                                                                                                                          youtube-logo.png   Prohlédněte si montáž domu z DEKPANELU!

domek-slunce.jpg

"SKUTEČNÁ DŘEVOSTAVBA"

DEKPANEL je konstrukční systém dřevostaveb z masivních šroubovaných dřevěných panelů. Stavění za použití tohoto systému se stává neustále populárnějším.
To především díky skvělým technickým parametrům (statickým,
tepelně-technickým, akustickým, požárním), tak i díky rychlosti
a jednoduchosti výstavby.

 

 

HLAVNÍ VÝHODY SYSTÉMU DEKPANEL

 • Rychlost výstavby

  Díky přesnému opracování panelů na plošném CNC obráběcím centru je následná montáž na stavbě velmi rychlá. Doba montáže středně velkého rodinného domu o dvou podlažích trvá pouze pár dnů. Díky této výhodě dochází ke značné finanční úspoře oproti jiným dřevostavbám.
  Navíc může celý dům jet na jednom autě i s krovem! Umístění na základovou desku probíhá za pomoci hydraulické ruky přímo z auta, popř. ve složitějším terénu za pomocí jeřábu.

 • Variabilita použití

  DEKPANEL je určen zejména pro nosnou konstrukci stěn rodinných domů, ale je použitelný i pro vícepodlažní bytové domy a stavby občanské vybavenosti s vysokými nároky na statickou únosnost a požární odolnost.

 • Úspora vnitřího obytného prostoru

  DEKPANEL má v porovnání se zděnými stěnami výrazně menší tloušťku. Při stejné zastavěné ploše má dům postavený z panelu větší využitelný vnitřní prostor. Průměrná úspora je cca 10m2-15m2, což je v podstatě jedna místnost navíc.

  Příklad srovnání RD FastHome 1 z katalogu GServis - pasivní domy při zachování stejných vlastností domu a splnění podmínek pro dotační titul Zelená úsporám
  konstrukční systém zastavěná plocha užitná plocha přízemí
  DEKPANEL 81F s tepelnou izolací z šedého polystyrenu tl. 280mm 127m2 117,6m2
  Wienerberger Porotherm vyplněný tepelným izolantem tl. 500mm 127 m2 101,9m2
  Porobetonové tvárnice Ytong s lambdou tl. 500mm 127 m2 101,9m2
  Vápenopískové cihly KM Beta s izolací z šedého polystyrenu tl. 280mm 127m2 113,m2


 • Vzduchotěsnost obálky budovy

  Panely se vzduchotěsnou úpravou (označní F) jsou opatřeny speciální vzduchotěsnící fólií, která je vložena mezi vrstvy prken při výrobě panelu. Díky tomu je folie chráněná před poškozením během manipulace a montáže. Reálná vzduchotěsnost konstrukce byla doposud ověřována na mnoha stavbách pasivních domů s vynikajícími výsledky. Samotný panel je DIFÚZNĚ OTEVŘENÝ, jestli bude celá stavba difúzně otevřená nebo uzavřená je už jen na Vás, rozhodnutí ovlivní zvolená skladba stěn a s tím související izolant.

 • Ekologické aspekty      

  DEKPANEL je vyráběny ze dřeva, které pochází převážně z českých lesů. Výroba panelů je koncipována s ohledem na maximalizaci využítí vstupní surovin  a minimalizaci odpadu. Při výrobě není používáno žádné lepidlo ani jiné chemické přípravky. Výhodou oproti konkurenčním systémům je fakt, že panely si nevyrábíme předem a následně neopracováváme, ale na CNC portálu jsou vyskládávána přesně podle zadání, což šetří materiál a následně snižuje i cenu celého panelu.

 • Statická únosnost

  Statická únosnost panelů byla testována ve zkušební laboratoři s výrobními výsledky. I při relativně malé tloušťce jsou masivní dřevěné panely DEKPANEL velmi únosné jak pro svislé, tak pro vodorovné zatížení. Architektům a projektantům tak poskytuje značnou volnost při tvorbě domu, kruhová okna nebo rohové okno bez sloupku? Není problém. Podívejte se, jak jsme testovali zatížení panelu a jeho pevnost.

                domek-detail.jpgdomek-krov.jpgdomek.jpg

logo.pngDEKWOOD S.R.O. je nositelem značky "DŘEVO JE CESTA"

Vážíme si odbornosti lesníků, kteří se o české lesy starají trvale udržitelným způsobem. Právě díky jejich péči se plocha lesů a zásoba dřeva v našich lesích neustále zvětšuje. Právě díky ní máme pro naši činnost k dispozici domácí obnovitelnou surovinu - dřevo. Jeho využíváním chráníme neobnovitelné zdroje surovin pro další generace a navíc pozitivně ovlivňujeme naši společnost, ekonomicku a životní prostředí.

Víme a šíříme informace také o tom, že:

 • produkce dřeva jako obnovitelné suoerviny je jednou z mnoha prospěšných funkcí českých lesů
 • v lesích České republiky se hospodaří trvale udržitelným způsobem
 • plocha lesů a zásoba dřeva v lesích ČR se neustále zvětšuje
 • využíváním dřeva chráníme životní prostředí
 • podpora vzdělávání nových generací lesníků a zpracovatelů dřeva je podmínkou pro trvale udržitelné hospodaření v českých lesích i v budoucnosti