CNC opracování

Opracování řeziva na dřevoobráběcím centru


DEKWOOD s.r.o. nabízí opracování řeziva moderním 5ti-osým počítačem řízeným CNC obráběcím centrem. Obrábět lze sušené i nesušené řezivo, lepené prvky KVH, DUO/TRIO a BSH až do délky 13m.

 

k2i.jpgk2i-dalsi.jpgk21-posledni.jpg 

 

 

 


Možnosti opracování:

Mezní rozměry řeziva pro opracování:

  šířka [mm] výška [mm] Délka [mm]
Min 60 40 500
Max 300 400 13000

 

Pro prvky překračující výše uvedené hodnoty je možno využít i druhé obráběcí centrum  italské značky  Essetre Techno PF.

 

particolare-pf.jpgpf-front.jpgparticolare-testa-fresare-pf.jpg

 

 

 

 

 

 

  šířka (mm) výška (mm) délka (mm)
Min 20 20  
Max 400 800 18000


Výrobní postup

Technická příprava

Před vlastní výrobou zpracujeme výkresovou dokumentaci pro výrobu a montáž krovu. Výkresy se zhotovují jako prostorové a simulují konstrukci včetně detailů spojení jako je např. osedlání krokví, začepování sloupku do vaznice, předvrtání otvorů pro svorníky, rybiny a pláty u roubených staveb a apod. Pro spojení prvků se používají tradiční klasické tesařské spoje. Samozřejmě je možno navrhnout spoj dle přání zákazníka. To samé platí o ozdobných prvcích jako jsou např. zakončení, která je možno navrhnout v mnoha variantách.

V případě složité konstrukce je možné domluvit zaměření na stavbě. O této alternativě rozhoduje technik.

Výroba

krov-cnc.jpg

Data z 3D modelu se přenášejí do CNC obráběcího centra, kde se provádí vlastní opracování a označení polohy prvků. Díky počítačovému zpracování modelu a CNC opracování není problém provedení úžlabních a nárožních krokví s přesným osedláním a příčným profilováním. Námětkové krokve pak tvoří s úžlabními a nárožními krokvemi jednu rovinu. Následné zaklopení palubkovým bedněním je pak v těchto problematických místech snadné. Otvory pro spojovací prvky jako jsou vruty, hřeby a svorníky jsou v krokvích již předvrtány z výroby.

 

krov-cnc-1.jpg

 

Obráběcí centrum umožňuje vyrobit i tesařské spoje, které se dnes již z důvodů náročnosti běžně neprovádí, jako jsou čepy, dlaby, kampy a rybiny a to s rozměrovou tolerancí +/- 5 mm. Bezkonkurenční přesnost opracování a použití těchto spojů umožňuje vytvořit pevnou prostorově svázanou konstrukci krovu. Pro viditelné krovy se prvky čtyřstranně hoblují a sráží se hrany. Také je možné provést okrasné opracování zhlaví krokví a vaznic.

Výrobní odchylky CNC obráběcího centra

Tolerance opracování stroje +/- 2 mm
Délková tolerance opracovaného prvku +/- 3mm
Úhlová tolerance zkracovací pily +/- 0,5°

Upozornění: uvedené vyrobní odchylky obráběcího stroje nezohledňují rozměrové tolerance vstupního materiálu. Výrobní odchylky stroje a tolerance vstupního materiálu se mohou sčítat do výsledné odchylky opracovaného řeziva. Vzdy je nutné schválit rozměrové tolerance opracovaného výrobku.

 

Montáž na stavbě

K dodané stavebnici obdržíte montážní výkresy, kde je vyznačena poloha očíslovaných prvků. Na podélných prvcích, jako jsou pozednice a vaznice, je označena poloha krokví. Rostlé nesušené řezivo opracované na CNC stroji doporučujeme zabudovat do stavby bezodkladně. V opačném případě lze očekávat, že spoje frézované CNC strojem nebudou vlivem objemových změn řeziva přesně pasovat. Při použití sušeného dřeva, KVH nebo BSH profilů je přípustné prvky zabudovat do 2 týdnů od jeich CNC opracování. 
                                 

                                             

  

Balení a skladování

Hranoly jsou baleny po ucelených zakázkách v PE ochranných obalech. Ty však neslouží k dlouhodobé ochraně před působením povětrnostních vlivů, proto doporučujeme skladování v prostorech chráněných před deštěm a UV zářením.