KVH

Masivní konstrukční dřevo KVH 

Masivní konstrukční dřevo (KVH) jsou profily z jehličnatého dřeva (převážně smrku)
pro použití v moderních dřevěných stavbách.

KVH profily jsou čtyřstranně hoblované a mají sražené hrany. Délkovým nastavováním jednotlivých profilů pomocí zubovitého spoje lze dosahovat délek až 16 m. Profily jsou technicky vysušeny na vlhkost 15 ± 3 %. Podle účelu použití se rozlišují dva druhy KVH profilů, které se však od sebe odlišují pouze vlastnostmi povrchu:

  • KVH-Si pro pohledové konstrukce
  • KVH-NSi pro nepohledové konstrukce

Základní vlastnosti

Tvarová stálost

Za účelem minimalizace deformací dřeva a s ní souvisejících negativních důsledků v podobě sesychání a bobtnání, byl pro KVH stanoven požadavek na vlhkost 15 ± 3 %. Tato hodnota je v průběhu výroby trvale kontrolována. Při uvedené vlhkosti je dřevo přirozeně chráněno proti napadení dřevokaznými škůdci.

 

Variabilní délky

Použitím zubovitého spoje je možné vyrábět profily až do max. délky 16 m. Délkovým nastavováním jednotlivých profilů přitom nejsou negativně ovlivněny mechanické vlstnosti dřeva. Kvalita provedení a pevnostní vlastnosti zubovitých spojů jsou tvrale sledovány při výrobě. Požadavky na provedení a kontrolu zubovitých spojů jsou uvedeny v ČSN EN 385: 2002.

Používaná lepidla

Lepení zubovitých spojů se provádí polyurethanovými lepidly bez použití rozpouštědel. Podle klimatických podmínek v místě použití konstrukce a při výrobě se rozlišují lepidla typu I a II. Požadavky na použití lepidel pro lepení zubovitých spojů jsou uvedeny v ČSN EN 301: 2007.

Možnosti použití

Hranoly v průmyslové kvalitě (KVH-NSi) se používají do míst, kde KVH neplní estetickou funkci (nepohledové prvky), například pro nosné stěny sloupkových dřevostaveb, pro fošnové / trámové stropy s podhledem apod.Hranoly v pohledové kvalitě (KVH-Si) jsou po přebroušení a ošetření povrchu nátěrem vhodné pro konstrukce viditelné v interiéru, například pohledové krovy.Třída kvality povrchu se určuje na základě vizuálního třídění. Sledované vlastnosti povrchu a jejich rozdíly u KVH-Si a KVH-NSi hranolů jsou uvedeny v Tabulce 03. Kvalita povrchu nemá vliv na konstrukční vlastnosti dřeva.

Balení

KVH hranoly jsou baleny po ucelených zakázkách v PE ochranných obalech. Prvky určené pro pohledové konstrukce doporučujeme skladovat v prostorech chráněných před deštěm a UV zářením. V opačném případě může dojít k degradaci povrchu hranolů.

  

 

Standardní rozměry

Sortiment KVH

Výška [mm]

Šířka [mm]

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

40

       kusů v paketu

180

130

110

90

80

70

60

50

 

40

 

 

50

       kusů v paketu

 

104

88

 

64

56

 

40

 

 

 

 

60

       kusů v paketu

126

91

77

63

56

49

42

35

35

28

28

28

80

       kusů v paketu

 

65

55

45

40

35

30

25

25

20

20

20

100

       kusů v paketu

 

 

44

36

32

28

24

20

20

16

16

16

120

       kusů v paketu

 

 

 

27

24

21

18

15

15

12

12

12

140

       kusů v paketu

 

 

 

 

24

21

18

15

15

12

 

 

Kritéria kvality
 

Znak výběruPožadavky na masivní konstrukční dřevoPoznámka
Pohledová kvalita (KVH-Si)Nepohledová kvalita (KVH-NSi)
Jakostní třída S10TS S10TS  
Oblina nepřípustná max 10 % menší strany průřezu (měřeno šikmo) zvýšený požadavek proti ČSN 73 2824-1:2003
Suky (sukovitost) A ≤ 2/5 A ≤ 2/5 odpovídá jakostní třídě S10TS dle ČSN 73 2824-1:2004
Stav suků volné a vypadavé suky jsou nepřípustné    
Šířka letokruhů do 6 mm do 6 mm odpovídá jakostní třídě S10TS dle ČSN 73 2824-1:2004
Odklon vláken ≤ 12 % ≤ 12 % odpovídá jakostní třídě S10TS dle ČSN 73 2824-1:2004
Výsušné trhliny do 1/2 do 1/2 odpovídá jakostní třídě S10TS dle ČSN 73 2824-1:2004
Zabarvení u KVH-NSi odpovídá výběrové třídě dle ČSN 73 2824-1:2004
- zamodrání nepřípustné přípustné
- hniloba nepřípustné nepřípustné
Tlakové dřevo do 2/5 do 2/5 odpovídá jakostní třídě S10TS dle ČSN 73 2824-1:2004
Poškození hmyzem napadajícím čerstvé dřevo nepřípustné přípustné jsou otvory ve dřevě do průměru 2 mm u KVH-NSi odpovídá výběrové třídě dle ČSN 73 2824-1:2004
Napadení jmelím nepřípustné nepřípustné odpovídá jakostní třídě S10TS dle ČSN 73 2824-1:2004
Zakřivení u KVH-NSi odpovídá výběrové třídě dle ČSN 73 2824-1:2004
- šroubové max. 1mm / 25 mm šířky hranolu / 2 m max. 1mm / 25 mm šířky hranolu / 2 m
- podélné při řezu mimo střed max. 4 mm / 2 m délky, při řezu středem max. 8 mm / 2 m délky při řezu středem max. 8 mm / 2 m délky
Vlhkost dřeva 15 % ± 3 % 15 % ± 3 % zvýšený požadavek pro masivní kontrukční dřevo KVH
Druh řezu řez středem řez středem  
Zachování rozměru průřezu ± 1 mm ± 1 mm zvýšený požadavek pro masivní kontrukční dřevo KVH
Zárost nepřípustný nepřípustný odpovídá jakostní třídě S10TS dle ČSN 73 2824-1:2004
Smolníky šířka b ≤ 5 mm   zvýšený požadavek pro masivní kontrukční dřevo KVH-Si
Další specifikace
Povrchová úprava 4-stranně hohlované a fasetované 4-stranně hohlované/zarovnané a fasetované  
Úprava zakončení zaříznutá čela pod pravým úhlem zaříznutá čela pod pravým úhlem  
Balení na základě poptávky jednotlivé vlisy balené do fólie; balík čtyřstranně opatřený fólií balík, čtyřstranně opatřený fólií  
Označení na úzké straně průběžné označení na úzké straně  

 

Mechanické vlastnosti
 

Třída jakosti S10TS dle ČSN 73 2824-1: 2004
Třída pevnosti C24 dle ČSN EN 338: 2010
Charakteristické hodnoty pevností v N/mm2
Ohyb fm,k 24
Tah rovnoběžně s vlákny ft,0,k 14
Tah kolmo k vláknům ft,90,k 0,4
Tlak rovnoběžně s vlákny fc,0,k 21
Tlak kolmo k vláknům fc,90,k 2,5
Smyk fv,k 4,0
 
Charakteristické hodnoty tuhostí v kN/mm2
Průměrná hodnota modulu pružnosti rovnoběžně s vlákny E0,mean 11
5% kvantil modulu pružnosti kolmo k vláknům E0,05 7,4
Průměrná hodnota modulu pružnosti kolmo k vláknům E90,mean 0,37
Průměrná hodnota modulu pružnosti ve smyku Gmean 0,69
 
Hustota v kg/m3
Hustota ρk 350
Průměrná hodnota hustoty ρmean 420