OSB

OSB desky                                              

 

všechny produkty zde uvedené zakoupíte v rámci sítě Stavebnin DEK
www.dek.cz   

 

 

 

 

(Oriented Strand Board - desky z orientovaných plochých třísek)
OSB jsou vícevrstvé desky vyráběné z plochých třísek smrkového nebo borovicového dřeva, které jsou plošně lisované. Třísky jsou na povrchu orientované v jednom směru, ve středu jsou zpravidla orientované kolmo na vnější lamely nebo náhodně. Ke spojení třísek je užito umělé (melamin-formaldehydové) pryskyřice. Díky této konstrukci jsou pro ně charakteristické dobré mechanické i fyzikální vlastnosti.

Základní popis OSB desek                                                        

 • velkoplošný nosný materiál s velkou tuhostí a pevností
 • dobré tepelněizolační i akustické parametry
 • zdravotní nezávadnost
 • snadná montáž a opracování

Desky mají širokou škálu použití jak v interiéru tak v exteriéru. Dají se dobře opracovávat, podobně jako masivní dřevo. Mají dostatečnou pevnost v obou směrech desky a považují se za nosný materiál, ale ve směru hlavní osy je pevnost 3× vyšší než ve směru vedlejší osy. Za hlavní osu se považuje směr třísek vnějších vrstev desky.

Přednosti a možnosti použití OSB desek

 • plošný konstrukční materiál dřevostaveb
 • nosné prvky stropních a střešních konstrukcí staveb i nosníky
 • nosné a nášlapné vrstvy podlah
 • bednění, dočasné opláštění, zakrytí, oplocení
 • obalový materiál
 • truhlářství,nábytkové konstrukce
 • dekorace, konstrukce pro výtvarníky a filmaře
 • povrchově upravovat standardními nátěrovými látkami jako na dřevo

Rozdělení OSB desek

Podle prostředí, ve kterém jsou OSB použity se rozdělují na:
OSB-2: Jsou určeny pro použití v suchém prostředí – interiéry. Nosné desky pro třídu vlhkosti 1, při teplotě 20°C relativní vlhkost vzduchu výrazně nepřevyšuje 65%.

OSB-3: Jsou určeny pro použití ve vlhkém prostředí - venkovní prostředí. Nosné desky pro třídu vlhkosti 2, při teplotě 20°C relativní vlhkost vzduchu výrazně nepřevyšuje 85%.

OSB-4: Jsou určeny pro použití ve vlhkém prostředí a se zvýšeným mechanickým namáháním – exteriér. Nosné desky pro třídu vlhkosti 2, při teplotě 20°C relativní vlhkost vzduchu výrazně nepřevyšuje 85%.

Rozměry a úpravy hran a povrchů.

OSB DESKY ROVNÁ HRANA
Formát                          Tloušťka  
2500x1250                     10, 12, 15, 18, 22 a 25

Ostatní formáty 2800x1250 a 2650x1250 jsou na objednání.
Okraje josu pravoúhle ořezané ze čtyř stran. Doporučuje se udržovat dilatační spáru 3mm
mezi jednotlivými deskami.
Skladem OSB/3 výrobce Kronospan a Egger.
 OSB DESKY PERO-DRÁŽKA
 Formát                          Tloušťka
2500x625                       12, 15, 18, 22, 25
2500x675                       12, 15, 18, 22, 25Okraje jsou opatřeny pro lepší napojení perem a drážkou ze dvou stran (palubka) či čtyř stran (parketa).
Skladem OSB/3 výrobce Kronospan a Egger.

 

Pokyny pro skladování

Desky musí být skladované v uzavřené suché a dobře větrané budově. Nadměrná vlhkost by mohla způsobit prohýbání a borcení OSB desek. Při přechodném skladování, například na stavbě je třeba dbát aby desky nebyly v přímém kontaktu se zemí, vegetací apod. kde je veliká vlhkost. Je vhodné je například vyrovnat na paletu a zakrýt plachtou.
OSB/3 nejsou určeny do přímého kontaktu s vodou. Rozměrové tolerance formát +/- 3mm, tloušťka +/- 0,8mm.