Povrchové ošetření polyureou

 

dotace.jpg

 

Od roku 2020 se věnujeme i aplikaci izolačního systému Poylurea. Polyurea je nástřikový dvousložkový bezešvý polymerní systém vhodný jako hydroizolace nebo protikorozní ochrana různých stavebních prvků a konstrukcí.

Systém je charakteristický svým rychlým vytvrzením v řádu několika desítek sekund, a velmi dobrými mechanickými parametry (adheze k podkladu, pevnost v tahu, průtažnost). Aplikace se provádí pomocí speciálních vysokotlakých čerpadel za tepla s předehříváním obou komponent.

 

Výhody materiálu polyurea

- velmi rychlé vytvrzení a tedy minimální provozní
odstávky,
- bezešvá technologie, možnost napojení
jednoduchým přestřikem,
- vynikající přilnavost k čistým povrchům většiny
materiálů (beton, dřevo, asfalt, ocel),
- vynikající pevnostní parametry, průtažnost do
roztržení až 300 %,
- systémy polyurea mohou být aplikovány i na
vertikální nebo nakloněnou plochu, nedochází k
jejich stékání,
- vyšší relativní vlhkost a teplota nemají na aplikaci
vliv,
- vytvrzení stříkaných směsí v celé tloušťce
najednou,
- jednoduchý směšovací poměr 1:1,
- možnost barvení,
- možnost použití plniv a vláken při aplikaci,
- je odolný UV záření, nedrolí se a nevznikají na jejich povrchu praskliny vlivem UV záření (jeho barva se ale může měnit)

Fyzikálně – mechanické vlastnosti systému polyurea


Parametr jednotka stanovená hodnota
přídržnost k betonu MPa 3,70
přídržnost ke kovu MPa 1,08
pevnost v tahu MPa 13,7
poměrné prodloužení % 418
nasákavost za 24 hodin % 1,10
vodotěsnost na beton kg/m2 0
tloušťka vrstvy mm 1-2
Pozn. hodnoty stanovené v rámci certifikace výrobku autorizovaným certifikačním orgánem

 

polyurea.jpg urea.jpg
 1234.jpg  5678.jpg

Nacenění ošetření prvků nebo plochy polyureou je vždy individuální, podle povrchu, rozsahu a složitosti. Kontaktujte prosím oblastního zástupce na mailu info@dekwood.cz