Tesařské spoje

spoje určené pro spojení krokví, propojení stropnice s trámem, zakončení sloupu a délkové napojení