Pergola Z7011

Použitý materiál KVH hranoly v nepohledové kvalitě opracované na CNC stroji včetně dopravy na pobočku Stavebnin DEK.

Cena bez DPH  35 001,03 Kč bez DPH
Cena včetně DPH 42 351,25 Kč včentě DPH
Kód zakázky Z7011

NAB-025-21-03378
* ceny jsou orientační a mohou se během roku měnit, aktuální info na info@dekwood.cz