Testování panelu

Testování požární odolnosti

Masivní dřevěné panely mají testovanou požární odolnost zkouškami v požární zkušebně.

Byl testován samotný panel bez dalších vrstev, aby se prokázalo, že je požární odolnost nosné konstrukce dostatečná. Doplnění dalších vrstev, například sádrokartonového obkladu, se výsledná požádní odolnost konstrukce ještě zvyšuje.

Při požárních zkouškách se projevil příznivý vliv spojovacích prostředků, díky nimž v průběhu zkoušky nedocházelo k náhlému odpadávání jednotlivých vrstev prken, ale panel se choval jako celistvý dřevěný prvek.

Testovaný typ panelu

Testovaný typ panelu Výsledek
DEKPANEL D 81 REI 30 DP3
DEKPANEL D 108 B REI 60 DP3

Obr. Panel D 81 připravený na požární zkoušku a po 19 minutách prováděné zkoušky

pb233822.jpg

 pb233834.jpg

Obr. Dekpanel D 81 si po provedené požární zkoušce zachoval dostatečnou únosnost

 pb233844---kopie.jpg

 

Testování statické únosnosti

Zkoušky statické únosnosti probíhaly v laboratořích ČVUT v Praze.

Pro obdržení relevantních výsledků byly panely testovány na vzorcích 1:1 a byly zatěžovány jak svislým tlakem, tak i kombinací svislého a vodorovného tlaku.

Označení panelu

Charakteristická hodnota svislé únosnosti
                    [kN/bm]
Charakteristická hodnota vodorovné výztužné únosnosti
                                 [kN/bm]
bez zatížení větrem
(vnitřní panel)
se zatížení větrem
(vnější panel)
DEKPANEL D 81 61,056 42,167 12,917
DEKPANEL D 81 S 91,64 72,41 12,917
DEKPANEL D 135 177,72 146,85 12,917
DEKPANEL D 108 B   61,056 42,167 12,917

Poznámky:

Uvedené hodnoty únosností jsou platné pro panely o výšce max. 3,0m. Zatížení větrem pro únosnost vnějšího panelu je uvažováno pro podminky: větrná oblast II,
kategorie terénu III, výška nad terénem do 10m.

Případné použití vzduchotěsnicí fólie (F) nemá negativní vliv na parametry únosností.

 

p1030593.jpg     p1030632.jpg

                                                                                                      Obr. zahájení testu na ČVUT

                     p1030627.jpg                                     p1030636.jpg

Obr. probíhá 9 minutový test statické pevnosti při
maximálním zatížení panelu
                                               Obr. dosažení maximálního zatížení zařízení, při tlaku 5,12 tuny.

Testování akustiky

Vnitřní a obvodové stěny

V rámci kompletních testů byl samotný DEKPANEL i jednotlivé skladby stěn akusticky testovány.
V první fázi byly jednotlivé konstrukční varianty stěn měřeny s pomocí pracovníků DEKPROJEKTu v naší provizorní zkušební místnosti v Brně. Tímto způsobem jsme obdrželi soubor 23 různých konstrukčních variant, kde jsme sledovali změny ve zvukové neprůzvučnosti v závislosti na zvolených materiálech a konstrukčních řešení.

nase-akustika_2.jpg    nase-akustika_1.jpg

                                                           Obr. Prvotní akustická měření v Brně

 


Následně byly vybrané konstrukční varianty odborně a se všemi certifikáty testovány ve zkušebně v Teplicích.

akustika-instalace.jpg akustika-instalace.jpg akustika-mereni.jpg

                                                                   Obr. Měření laboratorní zvukové neprůzvučnosti ve zkušebně v Teplicích

 

Hodnoty zvukové neprůzvučnosti pro vnitřní a obvodové stěny jsou uvedeny v katalogových listech volně dostupných v sekci ke stažení.

Mezibytová stěna

Pro použití panelů jako mezibytové stěny máme s výbornými výsledky vyzkoušenou mezibytovou stěnu skládající se ze dvou pohledových panelů DEKPANEL D 108 B mezi kterými je 100mm minerální vaty a 15 mm vzduchové mezery.

mezibytova-stena.jpg

Tato konstrukce předčila výpočtová očekávání a změřená hodnota laboratorní vzduchové neprůzvučnosti byla Rw (C;Ctr) = 64 (-3;-9) dB. Tato konstrukce tedy i po odečtení korekce k=4dB bohatě splňuje normový požadavek na váženou stavební neprůzvučnost R'w = 52 dB.