STŘEDNÍ MORAVA

Regionální typy roubených staveb se dělí na domové typy a případně i místní dobové formy. Domový typ nese hlavní znaky domu, kdežto místní dobová forma je doplněna o další prvky a zvláštnosti. Vyskytují se i domové typy bez místních dobových forem.

Na schématu v mapě jsou znázorněny místní dobové formy, které však barevně odpovídají domovým typům, pod které spadají.

Oblast Starého Hrozenkova by měl představovat jádro výskytu Kopaničářského domu, ale po návštěvě oblasti bohužel nebyl nalezen ani jeden zástupce této místní dobové formy. Lze předpokládat, že výskyt této formy je velmi ojedinělý a objekty jsou samostatně roztroušené do horského terénu. Severněji je znát čím dál tím častější výskyt Valašského domu, ze kterého i vychází nově vznikající zástavba. Až na drobné detaily nová zástavba kopíruje znaky vyskytující se v oblasti valašského typu jako je například kabřinec a podlomenice, a objekty ve většině případů bez problému zapadají do okolí.


V severní části širší oblasti horského pásma Kralického sněžníku, Hrubého a nízkého Jeseníku se nachází spousta rekreačních objektů východosudetského typu domu s obílenými trámy. Oblast výskytu je velmi rozsáhlá a nové stavby se očividně snaží navázat na starší dochovanou zástavby.

 

stredni-morava.png

 

JESENICKÝ DŮM

Lokální dobová forma Východosudetského domu se nalézá severně od Šumperka v okolí Jeseníků, Bruntálu až po Nový Jičín. Roubený přízemní dům je zástupcem spíše starší vrstvy zástavby. Typická vysoká sedlová střecha se sklonem kolem 60° umožňuje vnitřní rozdělení střešního prostoru na dvě podlaží a ve štítu je doplněna zvláštní formou okapové stříšky, středovou římsou a kabřincem. Štít má jednoduché bednění a typické řešení průčelí přízemí se třemi okny.

 

VALAŠSKÝ DŮM

Lokální dobová forma Karpatského domu, která má jádro výskytu v blízkém okolí Vsetína, Valašského Meziříčí a Rožnova. Nejprostší příbytky byly dvoudílné půdorysné dispozice, který se stávaly z obytné místnosti a polyfunkční síně. Ve vývojové fázi se část síně vydělila pro komoru a konečnou variantou se stává trojdílný komorový typ.

Štít domu představuje hlavní místo pro uplatnění výtvarných dovedností tesaře. Lomenice je bohatě skládaná diagonálně, klasovitě, nebo i do paprsků, které vycházejí z půlslunce. Praktikovalo se rovněž tvarování otvorů pro větrání vyřezáváním nebo různým překládáním lišt. Sedlová střecha s podlomením a kabřincem jsou typické znaky domů této oblasti a v některých případech mohou být doplněny i makovicí.

 

 

 val.png

 

 

ZDROJ: Diplomové práce Regionální typologie roubených staveb na území ČR z roku 2017, autor Bc. Kristina Nešporová