ARCHITEKTURA

Velkou část zástavby vesnic v minulosti tvořily roubenky. Provedení konstrukcí a detailů dochovaných roubených staveb odrážejí nejen dovednosti řemeslníků, ale i životní styl lidí, kteří roubenky užívali. Výsledkem různorodých vlivů a staletí vývoje  jsou stavby, které dokonale zapadají do krajiny. Našim cílem je nalezení vhodného kompromisu mezi minulostí a současností tak, aby se zachoval odkaz našich předků.

SOUČASNÝ STAV ROUBENÉ ARCHITEKTURY

Při pohledu na dnešní zástavbu českých vesnic, si mnohdy nelze nevšimnout architektonické devastace. Vedle roubenky ční patrový rodinný dům s plochou střechou, panelák nebo i typizovaná prodejna potravin. Zástavba tak působí spíš chaoticky než uceleně. Vytrácí se charakter lidové architektury a staletími prověřené zkušenosti z tradiční výstavby. Při honbě za okázalostí a originalitou se zapomíná na kvalitu, vkus a malebnost vesnického prostředí

ROUBENKY DLE JEDNOTLIVÝCH REGIONŮ 

V závislosti na různorodých vlivech se do vesnické zástavby promítaly podmínky jako terén, klima a způsob života místních obyvatel. Právě díky různorodosti krajinných typů a etnografické pestrosti se na území České republiky vyvinulo velké množství regionálních forem roubených staveb.

Přesné hranice však tyto regionální formy nerespektují a jejich oblast není přesně definovaná. I přesto jsme tyto roubenky zmapovali a vytvořili novou mapu se současným administrativním členěním.

 

 

2.-mapa-regionu_verze1.jpg

 

ZPRACOVÁNÍ ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU

Při zpracování návrhu se snažíme zohlednit typologické znaky dané lokality výstavby, jako jsou například proporce a tvar stavby, sklon střechy nebo případné doplňující architektonické prvky. Prvním krokem při cestě k roubence je tedy předcházet kontrastním a nevhodným novotvarům, které by narušovaly stávající zástavbu. Na druhou stranu však není třeba zacházet do extrémů a cíleně vytvářet detailní kopie historické roubenky.

Návrh může respektovat dochovanou zástavbu a zároveň být zpracován velmi moderně. Vždy však při zpracování budeme respektovat vaše přání a požadavky.

Pro zpracování architektonického návrhu a vypracování projektu se obracíme na naše dlouholeté spolupracující partnery Ing. Jakuba Lukavce a Ing. Věru Lukavcovou. V návrhu zohlední Vaše požadavky na způsob využívání domu a promítne je do dispozičního řešení.

Všechna data, která uvádíme, jsou součástí Diplomové práce Regionální typologie roubených staveb na území ČR z roku 2017. Autorkou diplomové práce je Ing. Kristina Nešporová, které tímto děkujeme.

 1.-dek-auto-s-roubenkou.jpg

Pokud potřebujete poradit s návrhem roubenky a zpracovat projekt, napište nám na roubenky@dekwood.cz, popř. volejte +420 733 168 365, obratem se Vám ozveme a domluvíme se na podrobnostech.