Roubenka Červená Voda

Jedna z největších akcí chystaných od ledna - roubenka v Červené Vodě s 65 m3, kombinace pohledových BSH v 28 cm jednoduchá stěna s pero-drážkou v pohledové kvalitě, strop a krov je z rostlého dřeva, částečně hoblované. Na krov přišla nadkrokevní izolace TOPDEK.
Realizace červenec 2018  ŽIVA s.r.o.