Projektová dokumentace

CENA PROJEKCE ROUBENKY

Projektovou dokumentaci zpracovává autorizovaný projektant specializovaný na oblast dřevěných staveb. Při zpracování projektu vychází z architektonické studie a z Vašich individuálních požadavků. Projekt roubenky je zpracováván jako prostorový 3D model, a to do nejmenšího detailu. Díky tomu získate jedinečnou představu o reálné podobě Vašeho domu. Při konzultacích s projektantem si můžete zvolit řešení některých detailů, například tvar rohového spoje stěnových trámů nebo okrasné zakončení krokví a vaznic. Pro ujasnění všech detailů Vám předložíme podrobnou cenovou nabídku.

Zpracování projektové dokumentace dle vyhlášky 63/2013 Sb. pro vyřízení stavebního povolení

CENA:  30 000 Kč bez DPH (architektonický návrh včetně návrhu nosné konstrukce)

CENA:  80 000 Kč bez DPH (včetně všech profesí, přípojek )

 

Ceny za samostatné služby:

Přepracování projektu pro stavební povolení v rozsahu DSP
- úprava výkresů - půdorysy, řezy a pohledy
- statický návrh a posouzení roubené konstrukce
- doplnění a sepsání doplňků k Technické zprávě a Průvodní zprávě
CENA: 16 000 Kč

Zpracování nového projektu pro stavební povolení v rozsahu DSP
CENA: 26 000 Kč

Zpracování stavebně-konstrukční prováděcí dokumentace - DPS
- statický návrh a posouzení roubené stavby včetně detailů styků, kotvení
CENA: 14 000 Kč

Projekt pro stavební povolení - Ústřední vytápění
CENA: 9 500 Kč

Projekt pro stavební povolení - domovní rozvod kanalizace, vody a dešťové vody
CENA: 10 500 Kč

Projekt pro stavební povolení - domovní rozvod plynu
CENA:. 4 500 Kč

Projekty přípojky kanalizace, vody a plynu
CENA: 3 500 Kč - jedna část

Projekt pro stavební povolení - elektro, bleskosvod
CENA: 12 500 Kč

Projekt pro stavební povolení - Průkaz energetické náročnosti budovy
CENA:  6 500 Kč

Projekt pro stavební povolení - Požárně bezpečnostní řešení
CENA: 6 500 Kč

Pokud potřebujete poradit s návrhem roubenky a zpracovat projekt, napište nám na roubenky@dekwood.cz, popř. volejte +420 733 168 365, obratem se Vám ozveme a domluvíme se na podrobnostech.