jednoduchá stěna s mezerou

 

  • Nejčastěji používaná šíře stěny pro účely rekreačního bydlení je 280 mm (možno i 160, 200 a 240 mm) a využívá se většinou smrkový BSH hranol
  • Mezera mezi prvky roubení je obvykle 30 mm - vodorovné ložné spáry roubenek se vyplňují nejběžněji ovčí vlnou nebo konopným provazcem, tradiční byla i hlíněná vymazávka
  • Pro zajištění tradiční bílé linie mezi hranoly se často používají přefabrikované dřevěné lišty bílé barvy, které se vsunou do předchystaných drážek
  • Strop bývá nejčastěji řešen z BSH hranolů.
  • Krov se nejběžněji řeší z KVH hranolů v konstrukční kvalitě (označní NSi)  nebo z řeziva ( na přání zákzaníka může být i impregnováno).
  • Roubení se často řeší jen do úrovně stropů, dále pokračuje jako rámová konstrukce.

obr. detail roubení - rybinový spoj

r_5_01.png

obr. detail mezery u roubení u okenních otvorů

 s-mezerou.jpg

 

obr. bokorys s jednoduchou stěnou  a mezerou

boko-mezera.jpg